banner blog

Đăng ký tham gia chương trình Nhanh như chớp nhí tại Jadiny

07/07/2019 12:51 AM
Sau khi chương trình phát sóng đã có rất nhiều khách hàng Jadiny mong muốn cho bé nhà mình được tham gia chương trình. Jadiny xin thông báo cách đăng ký dự thi cho bé như sau

 

Phụ huynh đăng ký thông tin tại đây :

https://www.facebook.com/NhanhNhuChopNhi/

(Note: Độ tuổi tuyển sinh từ 4-8 tuổi)

Ban biên tập chương trình sẽ sớm mời các bé lên để khai thác thông tin các bé ạ!