Hướng dẫn viết đơn xin miễn đồng phục học sinh

Hướng dẫn viết đơn xin miễn đồng phục học sinh

Bạn có thể viết một đơn xin miễn đồng phục học sinh như sau:

Kính gửi: [Tên cơ quan quản lý hoặc giáo viên chủ nhiệm]

Tôi là [tên bạn], học sinh lớp [số lớp] tại [tên trường]. Tôi viết đơn này để xin miễn đồng phục học sinh vào một ngày nhất định vì [lý do].

Tôi hiểu rằng đồng phục là một phần quan trọng của quy tắc trang phục của trường học và tôi sẽ tuân thủ nếu không có bất kỳ sự chấp thuận nào. Tuy nhiên, tôi tin rằng lý do của tôi là đáng được chú ý và sẽ được giải quyết một cách công bằng.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và mong được sự chấp thuận của quý vị.

Trân trọng, [Tên bạn]

Đang xem: Hướng dẫn viết đơn xin miễn đồng phục học sinh

Xem website cửa hàng