Về Jadiny

Mi bn nh ch có 1 tui thơ

Và tui thơ y tht quý giá mà Jadiny tin rng dù tình trng hôn nhân nào, các bc cha m vn luôn mun bé nh ca mình tri qua mt tui thơ đp, hnh phúc và đáng nh.

Như người m chăm sóc con, người cha âm thm hi sinh quan tâm, Jadiny sinh ra đ tui thơ bé nh ngp tràn nhng khonh khc tươi sáng. Các nhà thiết kế s dùng trái tim yêu thương thu hiu con tr thích gì, s gì, thích mc gì, chơi gì mi đ tui. Dùng khi óc sáng to và đôi tay khéo léo đ chn vi, lên rp, nhy size dành riêng cho các bn nh. B qun áo dành riêng cho tr không phi là mt trang phc thu nh t người ln.

Trong mi b trang phc t nhà cho đến trường, nhng b cánh đi chơi hay đi tic bé trai bé gái, nhng ph kin đi kèm, đ chơi th công, đ dùng chăm sóc sc khe...tt c s có thêm 1 câu chuyn nh trong y. Chiếc áo dài cách tân, áo bà ba s ng ý cho bé yêu hơn trang phc truyn thng ca dân tc. Chiếc áo thun quen thuc giúp bé có th hiu cách mình nên bo v môi trường đang sng qua chính thông đip Saving the Earth as a career.

B qun áo gi không ch còn là trang phc làm đp bé yêu mà còn có th là phương tin gn gũi đ cha m chăm sóc yêu thương các thiên thn nh.

Jadiny rt biết ơn khi đã được đng hành vi hơn 20.000 gia đình làm cho tui thơ các bn nh được yêu thương và chăm sóc.

Chúng ta cùng nhau xây dng tui th em mãi đp nhé các bc làm cha làm m?

Cuc hành trình làm đp tui thơ vn còn tiếp tc...

TIẾP TỤC MUC SẮM