Bảng thông số size

Lưu ý khi chọn size: Nếu chiều cao đủ, cân nặng dư hoặc cân nặng đủ, chiều cao dư, Khách hàng vui lòng chọn hơn 1 size

1. Bảng size thông dụng cho bé và bố mẹ

Bảng thông số chọn size quần áo trẻ em nữ

Bảng thông số chọn size quần áo trẻ em nam

Bảng thông số chọn size thời trang nữ

Bảng thông số chọn size thời trang nam

2. Thông số size đồng phục học sinh

3. Bảng thông số size giày cho bé

Bảng thông số chọn size giày trẻ em

BẮT ĐẦU MUA SẮM