khuyen mãi

Hướng dẫn tìm sản phẩm còn size cho bé

Để giúp bạn nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp cho bé nhà mình

Vui lòng tham khảo các bước sau:

1. Xem bảng thông số size để biết bé nhà mình nên chọn size nào

Bảng thông số chọn size quần áo trẻ em nữ

Bảng thông số chọn size quần áo trẻ em nam

2. Chọn danh mục và lọc size và màu theo đúng nhu cầu

Danh sách sản phẩm sẽ hiện theo nhu cầu

Để bỏ lọc vui lòng click thêm một lần nữa là phần lọc đã chọn

Hướng dẫn tìm sản phẩm