Bánh trung thu Kingdom

Khách hàng thân thiết

1. Khách tích lũy mua hàng từ 3.000.000đ trở lên sẽ là Thành viên JADINY và được hưởng ưu đãi 5% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.

2. Khách tích lũy mua hàng từ 6.000.000đ trở lên sẽ là Thân thiết JADINY và được hưởng ưu đãi 10% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.

3. Khách tích lũy mua hàng từ 9.000.000đ trở lên sẽ là VIP JADINY và được hưởng ưu đãi 15% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.

4. Khách tích lũy mua hàng từ 12.000.000đ trở lên sẽ là VIP GOLD JADINY và được hưởng ưu đãi 20% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.

5. Ưu đãi 20% cho 01 hóa đơn trong tháng sinh nhật của con khách có lưu thông tin trong hệ thống. Áp dụng trên giá niêm yết trên tem sản phẩm và không đồng thời với chương trình ưu đãi khác.

TIẾP TỤC MUA SẮM