Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập

Cách tạo tài khoản

Khách hàng khi tạo tài khoản trên hệ thống cần có email và số điện thoại liên hệ

I. Khách hàng chưa có thông tin trên hệ thống Jadiny:

Tạo tài khoản bằng cách nhập thông tin đầy đủ theo bảng đăng ký

Bước 1: Chọn icon đăng nhập

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin

 

II. Khách hàng đã có thông tin trên hệ thống Jadiny: 

Với các khách hàng đã có thông tin email và số điên thoại trên hệ thống mà không có hoặc quên mật khẩu, để đăng nhập vui lòng sử dụng chức năng lấy lại mật khẩu qua số điện thoại hoặc qua email đã đăng ký

Bước 1: Chọn chức năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu qua email, hoặc chức năng lấy lại mật khẩu qua SMS

Bước 2: Nhập số điện thoại hoặc email để lấy lại mật khẩu

 

Cách đăng nhập trên hệ thống

Khách hàng có thể đăng nhập trên hệ thống bằng nhiều cách:

Cách 1: Đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại khi đã có mật khẩu

Cách 2: Đăng nhập nhanh khi đã có tài khoản facebook hoặc google